لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Reading passages
نويسنده:داود مدنی ؛ نويسنده:محمدنبی رنجبری ؛ نويسنده:عبدالمجید نظری - سیمای دانش - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 4 -47-8972-964-978 انتخاب
2- عماد شعر: عماد خراسانی
گردآورنده:سروش مظفرمقدم ؛ ويراستار:علی جعفری - طنین قلم - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 6 -27-8760-600-978 انتخاب
3- به سوی رهایی: راهکارهایی برای ترک گناه
نويسنده:محمدحسین یوسفی ؛ ويراستار:علی جعفری - نور معرفت - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -28-5689-964-978 انتخاب
4- بازاریابی ورزشی: یک نگاه راهبردی
نويسنده:متیو‌دی. شنک ؛ نويسنده:مارک لایبرگر ؛ مترجم:ابوالفضل فراهانی - حتمی - 376 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 291000 ریال - 6 -175-355-600-978 انتخاب
5- راستی‌آزمایی دادخواست‌های ورشکستگی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)
نويسنده:علی جعفری - آیلار - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 200000 ریال - 6 -116-198-600-978 انتخاب
6- عقد فاسد و عقد باطل
نويسنده:سعید آیینه‌بندی ؛ نويسنده:یونس کریمی ؛ نويسنده:علی جعفری - فرزانگان دانشگاه - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 3 -5-95219-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1