لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارزیابی ریسک مواد شیمیایی بر انسان
نويسنده:میرداود سیدی ؛ نويسنده:مجتبی خان‌پور ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی - رویان پژوه - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 3 -201-408-600-978 انتخاب
2- روانشناسی پدافند غیرعامل و صنعت
نويسنده:میرداود سیدی ؛ نويسنده:مجتبی خان‌پور ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی - رویان پژوه - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 142000 ریال - 5 -236-408-600-978 انتخاب
3- طراحی استراتژیک برنامه واکنش اضطراری در صنعت
نويسنده:مهدی مرزبان ؛ نويسنده:مجتبی خان‌پور ؛ نويسنده:شیما محمدی - طحان - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 1 -68-7581-600-978 انتخاب
4- مدیریت سوانح تکنولوژیک
نويسنده:محسن صفاکار ؛ نويسنده:مجتبی خان‌پور ؛ نويسنده:مرتضی مرتضوی - رویان پژوه - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 8 -222-408-600-978 انتخاب
5- ارزیابی ریسک به روش FMEA
نويسنده:سجاد دادفر ؛ نويسنده:سعید ابریشم‌فروشان‌اصل ؛ نويسنده:مجتبی خان‌پور - رویان پژوه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 245000 ریال - 4 -233-408-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1