لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شب بخیر امیلی
نويسنده:کلیر فریدمن ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:ارغوان غوث - با فرزندان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 4 -02-8747-600-978 انتخاب
2- شب بخیر امیلی
نويسنده:کلیر فریدمن ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:ارغوان غوث - با فرزندان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 4 -02-8747-600-978 انتخاب
3- من و دوستم
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -37-5482-600-978 انتخاب
4- شب بخیر امیلی
نويسنده:کلیر فریدمن ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:ارغوان غوث - با فرزندان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 4 -02-8747-600-978 انتخاب
5- من و بابا
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -34-5482-600-978 انتخاب
6- من و مامان‌بزرگ
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 4 -61-5482-600-978 انتخاب
7- من و بابابزرگ
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 6 -38-5482-600-978 انتخاب
8- شب بخیر امیلی
نويسنده:کلیر فریدمن ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:ارغوان غوث - با فرزندان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -02-8747-600-978 انتخاب
9- من و خانم معلم
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 5 -35-5482-600-978 انتخاب
10- من و مامان
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 2 -36-5482-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1