لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکمل کربوهیدراتی و ضربان قلب
نويسنده:امین طالب‌الحق‌کاخکی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -134-453-600-978 انتخاب
2- ورزشکاران دوچرخه‌سوار و شاخص‌های فیزیولوژیکی
نويسنده:امین طالب‌الحق‌کاخکی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -118-453-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1