لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (14)
تالیف (29)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امیرحشمت نیساری
نويسنده:صمد سرداری‌نیا - اختر - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 85000 ریال - 0 -567-517-964-978 انتخاب
2- سیری در تاریخ آذربایجان
نويسنده:صمد سرداری‌نیا - اختر - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -076-517-964-978 انتخاب
3- سیری در تاریخ آذربایجان
نويسنده:صمد سرداری‌نیا - اختر - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 33000 ریال - 7 -076-517-964-978 انتخاب
4- باقرخان سالار ملی
نويسنده:صمد سرداری‌نیا - ایرانیان - 159 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 2000 نسخه - 420 ریال - انتخاب
5- تبریز شهر اولین‌ها
نويسنده:صمد سرداری‌نیا - اختر - 786 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 1 -106-517-964-978 انتخاب
6- قتل عام مسلمانان در دو سوی ارس
نويسنده:صمد سرداری‌نیا - نشر اختر - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 6 -59-8105-964 انتخاب
7- سال‌های خونین: تاریخ جنگ‌های ارامنه و مسلمانان قفقاز در سال‌های 1906 - 1905
نويسنده:محمدسعید اردوبادی ؛ مترجم:صمد سرداری‌نیا - اختر - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 8 -091-486-600-978 انتخاب
8- قتل عام مسلمانان در دو سوی ارس
نويسنده:صمد سرداری‌نیا - نشر اختر - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 140000 ریال - 9 -59-8105-964-978 انتخاب
9- قره‌باغ در گذرگاه تاریخ
نويسنده:صمد سرداری‌نیا - ندای شمس،نیا - 550 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 78000 ریال - 9 -8-94813-964 انتخاب
10- جنگ قره‌باغ
نويسنده:ضیاء‌الدین سلطانوف ؛ مترجم:صمد سرداری‌نیا - هاشمی سودمند - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 16000 ریال - 8 -10-8402-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4