لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (1)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرین حرفه‌ای در ورزش
نويسنده:دیوید جویس ؛ نويسنده:دنیل لویندون ؛ مترجم:حمید مسجدی - آوای ابتکار - 696 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 150000 ریال - 3 -10-6086-622-978 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزشی کودکان
نويسنده:نیل آرمسترانگ ؛ مترجم:رحمان سوری ؛ مترجم:پریسا پورنعمتی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 404 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 2 -128-355-600-978 انتخاب
3- کتاب جامع آمادگی جسمانی و طراحی تمرین: منبع دوره‌های مربیگری ...
نويسنده:نسرین رمضانی ؛ نويسنده:حمید مسجدی ؛ نويسنده:کیوان خرمی‌پور - مدید - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 650000 ریال - 5 -91-8722-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزشی کودکان
نويسنده:نیل آرمسترانگ ؛ مترجم:رحمان سوری ؛ مترجم:پریسا پورنعمتی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 292000 ریال - 2 -128-355-600-978 انتخاب
5- فیزیولوژی ورزشی کودکان
نويسنده:نیل آرمسترانگ ؛ مترجم:رحمان سوری ؛ مترجم:پریسا پورنعمتی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 404 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 499000 ریال - 2 -128-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1