لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (12)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب سبز شهرداری: مدیریت شهری
نويسنده:احمد سعیدنیا - سازمان شهرداریهای کشور - 170 صفحه - (در12جلد ) - جلد 11 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 6 -13-7012-964 انتخاب
2- روش تحقیق در مطالعات شهری
نويسنده:نوید سعیدی‌رضوانی ؛ نويسنده:نرجس‌سادات فاطمی ؛ نويسنده:میلاد همافر - کتابکده کسری - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -32-6509-600-978 انتخاب
3- گردشگری شهری
نويسنده:احمد سعیدنیا ؛ نويسنده:جواد مهدیزاده - سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور،راه‌دان - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 8 -61-5950-600-978 انتخاب
4- کتاب سبز شهرداری: مواد زاید جامد شهری
نويسنده:احمد سعیدنیا ؛ ويراستار:ابراهیم زارع - سازمان شهرداریهای کشور - 116 صفحه - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 5200 ریال - 8 -09-7012-964 انتخاب
5- کتاب سبز شهرداری
نويسنده:احمد سعیدنیا ؛ ويراستار:ابراهیم زارع - سازمان شهرداریهای کشور - 94 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 1 -10-7012-964 انتخاب
6- کتاب سبز شهرداری: مواد زاید جامد شهری
نويسنده:احمد سعیدنیا ؛ ويراستار:ابراهیم زارع - سازمان شهرداریهای کشور - 114 صفحه - (در12جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 5 -02-8466-964 انتخاب
7- کتاب سبز شهرداری: حمل و نقل شهری
نويسنده:احمد سعیدنیا - سازمان شهرداریهای کشور - 96 صفحه - (در12جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
8- کتاب سبز شهرداری: مدیریت
نويسنده:احمد سعیدنیا ؛ ويراستار:ابراهیم زارع - سازمان شهرداریهای کشور - 170 صفحه - جلد 11 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 6 -13-7012-964 انتخاب
9- تاسیسات خدمات شهری
نويسنده:احمد سعیدنیا - سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 3 -68-8466-964-978 انتخاب
10- کتاب سبز شهرداری: طراحی فضاها و مبلمان شهری
نويسنده:احمد سعیدنیا - سازمان شهرداریهای کشور - 96 صفحه - (در12جلد ) - جلد 12 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 4 -14-7012-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2