ابزار وبمستر

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (7)
تاليف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (9) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- وسط ناکجا‌آباد
جولی‌تی. لامانا ؛ مترجم:آرزو قلی‌زاده ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ريال - 3 -86-8111-600-978 انتخاب
2- وسط ناکجا‌آباد
جولی‌تی. لامانا ؛ مترجم:آرزو قلی‌زاده ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ريال - 3 -86-8111-600-978 انتخاب
3- ربات جنگلی
پیتر براون ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ريال - 0 -90-8111-600-978 انتخاب
4- ربات جنگلی
پیتر براون ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 0 -90-8111-600-978 انتخاب
5- ربات جنگلی
پیتر براون ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ريال - 0 -90-8111-600-978 انتخاب
6- ربات جنگلی
پیتر براون ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ريال - 0 -90-8111-600-978 انتخاب
7- وسط ناکجا‌آباد
جولی‌تی. لامانا ؛ مترجم:آرزو قلی‌زاده ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ريال - 3 -86-8111-600-978 انتخاب
8- وسط ناکجا‌آباد
جولی‌تی. لامانا ؛ مترجم:آرزو قلی‌زاده ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ريال - 3 -86-8111-600-978 انتخاب
9- وسط ناکجا‌آباد
جولی‌تی. لامانا ؛ مترجم:آرزو قلی‌زاده ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ريال - 3 -86-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]