لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صنعت شیشه اتریش
نويسنده:غلامرضا شهریاری‌مقدم ؛ نويسنده:پدرام پناهی‌فر - پناه گستر - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -23-8078-600-978 انتخاب
2- کوره‌های صنعتی
نويسنده:غلامرضا شهریاری‌مقدم ؛ نويسنده:صادق صادقی - پناه گستر - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -20-8078-600-978 انتخاب
3- احتراق سریع
نويسنده:غلامرضا شهریاری‌مقدم ؛ نويسنده:بهنام آخوندیان ؛ نويسنده:امین محمدزاده - پناه گستر - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -21-8078-600-978 انتخاب
4- صنعت شیشه آمریکا
نويسنده:غلامرضا شهریاری‌مقدم ؛ نويسنده:پیمان قشقایی‌نژاد - پناه گستر - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -26-8078-600-978 انتخاب
5- صنعت شیشه چین
نويسنده:غلامرضا شهریاری‌مقدم ؛ نويسنده:سیدامیرحسین مدنی - پناه گستر - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -28-8078-600-978 انتخاب
6- بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی در صنعت
نويسنده:غلامرضا شهریاری‌مقدم ؛ نويسنده:حسام مقدسی - پناه گستر - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -25-8078-600-978 انتخاب
7- کاهش آلاینده‌ها
نويسنده:غلامرضا شهریاری‌مقدم ؛ نويسنده:نوید ملکیان - پناه گستر - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -24-8078-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1