لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (44)
تالیف (2)
ترجمه (45)
تهران (47)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اینترنت و ماهواره در خانه: پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه‌ها
نويسنده:مرجان جوانبخش ؛ نويسنده:فاطمه سلامی ؛ زيرنظر:سیدصاحب سادات‌حسینی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - 202 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 7 -25-7519-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2000 نسخه - 34000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 20 سال 1392 - 1200 نسخه - 210000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1393 - 2000 نسخه - 210000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
5- یادگیری حرکتی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
مترجم:فاطمه سلامی ؛ مترجم:عباس بهرام - دانشگاه پیام نور - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 2000 نسخه - 10100 ریال - 4 -345-455-964 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 32 سال 1398 - 2000 نسخه - 760000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 610 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 3 -460-486-964 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 334 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 24 سال 1394 - 1200 نسخه - 210000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
9- راهنمای پزشک تیم
نويسنده:لایل میکلی ؛ مترجم:سیده‌طلیعه آل‌نبی ؛ مترجم:فرزانه ترکان - فرهنگ‌ هزاره ‌سوم - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 48500 ریال - 5 -7-93736-964 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5