لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (24)
تالیف (30)
ترجمه (0)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (29)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رستم و دیو سفید: از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:مرتضی سهی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2200 نسخه - 12500 ریال - 6 -656-536-964-978 انتخاب
2- سیاوش
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:مرتضی سهی ؛ تصويرگر:فرهاد جمشیدی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 72 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 1650 نسخه - 400000 ریال - 3 -660-536-964-978 انتخاب
3- 12 قصه تصویری از شاهنامه
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر ؛ تصويرگر:مرتضی سهی - قدیانی - 156 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 1100 نسخه - 210000 ریال - 8 -959-536-964-978 انتخاب
4- رستم و دیو سفید
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:مرتضی سهی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 6 -656-536-964-978 انتخاب
5- قصه‌های شاهنامه (3)
نويسنده:ساسان فاطمی ؛ نقاش:مرتضی سهی - نشر نی - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 3750 ریال - 0 انتخاب
6- همبازی سعید
نويسنده:علی میرزابیگی ؛ عكاس:مرتضی سهی - رسالت ‌قلم - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1374 - 11000 نسخه - 1000 ریال - 0 انتخاب
7- سیاوش
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:مرتضی سهی ؛ تصويرگر:فرهاد جمشیدی - قدیانی - 72 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 2200 نسخه - 110000 ریال - 3 -660-536-964-978 انتخاب
8- رستم و دیو سفید
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:مرتضی سهی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 6 -656-536-964-978 انتخاب
9- رستم و دیو سفید
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:مرتضی سهی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 6 -656-536-964-978 انتخاب
10- رستم و دیو سفید: از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:مرتضی سهی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 6 -656-536-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3