لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (132)
تالیف (152)
ترجمه (1)
تهران (152)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (153) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنج غزل: مجموعه‌ی هشتصد غزل از دویست شاعر
به‌اهتمام:مهدی سهیلی - سنایی - 576 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1386 - 3300 نسخه - 55000 ریال - 4 -6-90105-964 انتخاب
2- گنج غزل: مجموعه هشتصد غزل از دویست شاعر
به‌اهتمام:مهدی سهیلی - سنایی - 580 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1368 - 5000 نسخه - 1700 ریال - انتخاب
3- گنج غزل: مجموعه هشتصد غزل از دویست شاعر
به‌اهتمام:مهدی سهیلی - سنایی - 580 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1365 - 5000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
4- چشمان تو در آینه اشک
نويسنده:مهدی سهیلی - پوپک - 260 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 8000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
5- سرود قرن
شاعر:مهدی سهیلی - پوپک - 212 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
6- مشاعره
نويسنده:مهدی سهیلی - سنایی - 351 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 5 سال 1372 - 7000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
7- هزار خوشه عقیق
نويسنده:مهدی سهیلی - پوپک - 271 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 5000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
8- مشاعره
گردآورنده:مهدی سهیلی - سنایی - 356 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 6 سال 1375 - 5000 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
9- بزم شاعران: مجموعه شعرها و خاطرات شاعران
به‌اهتمام:مهدی سهیلی - سنایی - 310 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 6 سال 1376 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 5 -51-6290-964 انتخاب
10- مشاعره
شاعر:مهدی سهیلی - سنایی - 358 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1388 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 8 -48-6290-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16