لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (131)
تالیف (151)
ترجمه (1)
تهران (151)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (152) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چشمان تو در آینه اشک
نويسنده:مهدی سهیلی - پوپک - 268 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 6 سال 1376 - 10000 نسخه - 8000 ریال - 6 -0-90830-964 انتخاب
2- ۱۱۰۰ غ‍زل‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌: م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر زی‍ب‍ات‍ری‍ن‌ غ‍زل‍ه‍ای‌ ۲۳۰ ت‍ن‌ ش‍اع‍ر غ‍زل‌س‍را ...
گردآورنده:مهدی سهیلی - پوپک - 708 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
3- سرود قرن و عقاب
نويسنده:مهدی سهیلی - پوپک - 184 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1364 - 8000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
4- طلوع محمد: برگزیده ای ازاشعارغیر عاشقانه ازکتابهای‌اشک .
نويسنده:مهدی سهیلی - کتابخانه سنایی - 400 صفحه - رقعی - چاپ 7 سال 1368 - 5000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
5- بزم شاعران: مجموعه شعرها و خاطرات شاعران
نويسنده:مهدی سهیلی - کتابخانه سنایی - 302 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 5000 نسخه - انتخاب
6- چشمان تو در آینه اشک
نويسنده:مهدی سهیلی - پوپک - 246 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1370 - 1950 ریال - انتخاب
7- ضرب‌المثلهای معروف ایران
نويسنده:مهدی سهیلی - شرق - 215 صفحه - رقعی (شومیز) - 4000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
8- سرود قرن
نويسنده:مهدی سهیلی - پوپک - 284 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1371 - 10000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
9- هزار خوشه عقیق
نويسنده:مهدی سهیلی - پوپک - 272 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 5 سال 1375 - 5000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
10- اولین غم و آخرین نگاه: مجموعه شعر
نويسنده:مهدی سهیلی - سنایی - 272 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 7 سال 1376 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 3 -04-6290-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16