لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (14)
تالیف (2)
ترجمه (27)
تهران (27)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- احمق‌های چلم و تاریخ‌شان
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:پروانه عروج‌نیا ؛ تصويرگر:اوری شولویتز - آسمان خیال،نقد قلم - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 6 -008-229-964-978 انتخاب
2- کیک عروسی و داستان‌های دیگر
نويسنده:مگان‌میهیو برگمن ؛ نويسنده:راسل بنکس ؛ نويسنده:جولی اوتسوکا - نیلوفر - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 185000 ریال - 3 -716-448-964-978 انتخاب
3- کلید
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:ناتالی چوبینه - تجربه - 24 صفحه - پالتویی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 8 -41-7204-964 انتخاب
4- دوباره احمق‌های چلم: هشت داستان طنز
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:خدیجه روزگرد ؛ ويراستار:پروانه عروج‌نیا - آسمان خیال،نقد قلم - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 7 -056-229-964-978 انتخاب
5- کلید
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:ناتالی چوبینه - موسسه نگارش الکترونیک کتاب،تجربه - 18 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 30000 ریال - 8 -15-8075-600-978 انتخاب
6- احمق‌های چلم و تاریخ‌شان
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:پروانه عروج‌نیا ؛ تصويرگر:اوری شولویتز - آسمان خیال،نقد قلم - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1400 نسخه - 30000 ریال - 6 -008-229-964-978 انتخاب
7- دوباره احمق‌های چلم: هشت داستان طنز
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:خدیجه روزگرد ؛ ويراستار:پروانه عروج‌نیا - آسمان خیال - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2200 نسخه - 90000 ریال - 7 -056-229-964-978 انتخاب
8- کبوتر نوح
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:عباس خدابنده - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 28 صفحه - چاپ 7 سال 1368 - 40000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
9- دوباره احمق‌های چلم: هشت داستان طنز
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:خدیجه روزگرد ؛ ويراستار:پروانه عروج‌نیا - آسمان خیال - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1200 نسخه - 65000 ریال - 7 -056-229-964-978 انتخاب
10- دشمنان (یک داستان عاشقانه)
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:احمد پوری - نیماژ - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 5 -375-367-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3