لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (38)
تالیف (45)
ترجمه (26)
تهران (25)
شهرستان (46)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحریر الکنز العرفان فی فقه القرآن
نويسنده:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مترجم:مریم اسماعیلی - حریر - 232 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 3 -49-2870-964-978 انتخاب
2- شرح باب الحادی عشر از علامه حلی
نويسنده:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مترجم:علی‌اصغر حلبی - اساطیر - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2200 نسخه - 11000 ریال - 6 -12-5960-964 انتخاب
3- آیات الاحکام "ترجمه و توضیح بخشهایی از کنزالعرفان فاضل مقداد"
نويسنده:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مترجم:هادی عظیمی‌گرکانی - امیری - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 9 -49-6097-964 انتخاب
4- کنز‌العرفان فی فقه القرآن
نويسنده:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مترجم:عبدالرحیم بخشایشی - مکتب نوید اسلام - 708 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 500 نسخه - 70000 ریال - 0 -82-6485-964 انتخاب
5- کتاب النافع یوم الحشر فی شرح: الباب الحادی عشر
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ شارح:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد - صدر رضوانی - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 4000 ریال - 964-91861-4-X انتخاب
6- تحریر الکنز العرفان فی فقه القرآن
نويسنده:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مترجم:مریم اسماعیلی - حریر - 292 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 9 -50-2870-964-978 انتخاب
7- باب حادی عشر
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ شارح:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مصحح:محمودرضا افتخارزاده - نشر دانش‌پرور - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 7 -6-92738-964 انتخاب
8- باب حادی عشر
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ شارح:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مصحح:محمودرضا افتخارزاده - نشر دانش‌پرور - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 7 -6-92738-964 انتخاب
9- شرح باب الحادی عشر
نويسنده:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مترجم:علی‌اصغر حلبی - اساطیر - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 2200 نسخه - 24000 ریال - 6 -12-5960-964 انتخاب
10- کتاب النافع یوم الحشر فی شرح: الباب الحادی عشر
نويسنده:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد - صدر رضوانی - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 500 نسخه - 4000 ریال - 964-91861-4-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8