لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت سرمایه در بحران مالی بورس
نويسنده:ویانا ورمزیار - سخنوران - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 0 -745-455-600-978 انتخاب
2- آموزش انبار و انبارگردانی در حسابداری
نويسنده:ویانا ورمزیار ؛ نويسنده:محمدباقر ورمزیار - سخنوران - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -026-455-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1