لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(258)
چاپ مجدد (1)
تالیف (255)
ترجمه (4)
تهران (259)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (259) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی سبک فرزندپروری با رویکرد ساختاری و دلالت‌های تربیتی
نويسنده:ساره خدایی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -349-453-600-978 انتخاب
2- نقش سرمایه‌های فکری در عملکرد سازمان‌های دولتی
نويسنده:مهتاب حاتمی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -351-453-600-978 انتخاب
3- اصول پرستاری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)
نويسنده:مریم حاجی‌نژاد ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -402-453-600-978 انتخاب
4- انحرافات بودجه زمانی و سازمان حسابرسی
نويسنده:گل‌صدف گرزی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - ویهان - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -39-8809-600-978 انتخاب
5- انحلال هیدروکربنی و رطوبت‌زدایی
نويسنده:عباس مظفری ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - ویهان - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -64-8809-600-978 انتخاب
6- بررسی و مقایسه روشهای نقاط محدود و حل مسئله الاستیسیته تنش مسطح
نويسنده:عباس مهدی‌زاده‌لیما ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی ؛ ويراستار:پیمان عباد - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -38-8646-600-978 انتخاب
7- روشهای جایابی خازن و تولید پراکنده
نويسنده:هادی ملکی‌حسن‌آبادی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:عباس کسایی‌پور - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -85-8646-600-978 انتخاب
8- آرزوهای بزرگ
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:حامد اشرفی‌آیدنلو ؛ ويراستار:پیمان عباد - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -306-453-600-978 انتخاب
9- تاثیر معماری پایدار در توسعه اقتصادی (با بررسی هتل لاله کندوان به عنوان نمونه موردی)
نويسنده:سیروس صفی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 2 -406-453-600-978 انتخاب
10- شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
نويسنده:ملکه رمزیان ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -418-453-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26