لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیمه تمام
شاعر:علیرضا شجاع‌پور - زمستان - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 9000 ریال - 0 -06-6200-964 انتخاب
2- وطن یعنی همین جا یعنی ایران
شاعر:علیرضا شجاع‌پور - اقبال - 104 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 4 -114-406-964 انتخاب
3- شاهنامه فردوسی: با استفاده از نسخه ژول مول و نسخه مسکو
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:علیرضا شجاع‌پور - اقبال - 658 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 9 -179-406-964 انتخاب
4- شاهنامه فردوسی: با استفاده از نسخه ژول مول و نسخه مسکو
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:علیرضا شجاع‌پور - اقبال - 658 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 1200 نسخه - 150000 ریال - 9 -179-406-964 انتخاب
5- وطن یعنی همین‌جا یعنی ایران
شاعر:علیرضا شجاع‌پور - اقبال - 104 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 4 -114-406-964 انتخاب
6- شاهنامه فردوسی: با استفاده از نسخه ژول مول و نسخه مسکو
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:علیرضا شجاع‌پور - اقبال - 660 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 2200 نسخه - 0 -179-406-964-978 انتخاب
7- شاهنامه فردوسی: با استفاده از نسخه ژول مول و نسخه مسکو
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:علیرضا شجاع‌پور ؛ مذهب:مریم غلامی - اقبال - 658 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1392 - 1100 نسخه - 600000 ریال - 0 -179-406-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1