لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (43)
تالیف (0)
ترجمه (49)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:فرهاد همت‌خواه ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر کتاب - 772 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 9 -32-5723-964 انتخاب
2- بدنسازی و تناسب اندام: آموزشهای اساسی بدنسازی و پرورش اندام مدرن
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ نويسنده:داگلاس‌کنت هال ؛ مترجم:قدیر گلکاریان - موسسه انتشارات تلاش - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 9 -19-5750-964 انتخاب
3- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - موسسه انتشارات تلاش - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 4 -47-5750-964 انتخاب
4- نرمشهای کامل ورزشی برای کلیه رشته های ورزشی: بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - 71 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1374 - 5000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
5- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - موسسه انتشارات تلاش - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -49-5750-964 انتخاب
6- نرمشها و تمرینهای بدن‌سازی: چطور آرنولد شدم؟
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:پارمس پرتو - نشر آتیه،جار - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 4 -36-6373-964 انتخاب
7- آموزش پرورش اندام توسط آرنولد
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 7000 ریال - 0 -16-6549-964 انتخاب
8- نرمشهای کامل ورزشی برای کلیه رشته های ورزشی: بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - 72 صفحه - چاپ 19 سال 1374 - 4000 نسخه - 2700 ریال - انتخاب
9- آموزش پرورش اندام توسط آرنولد
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 6000 نسخه - 7000 ریال - 0 -16-6549-964 انتخاب
10- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:فرهاد همت‌خواه ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر کتاب - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 5 -03-5723-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5