لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (43)
تالیف (0)
ترجمه (49)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - موسسه انتشارات تلاش - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 3 -27-5750-964-978 انتخاب
2- نرمشهای کامل ورزشی برای کلیه رشته های ورزشی: بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1379 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 1 -10-6549-964 انتخاب
3- بدنسازی و تناسب اندام: آموزشهای اساسی بدنسازی و پرورش اندام مدرن
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ نويسنده:داگلاس‌کنت هال ؛ مترجم:قدیر گلکاریان - موسسه انتشارات تلاش - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -19-5750-964 انتخاب
4- نرمشهای کامل ورزشی برای کلیه رشته های ورزشی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - 72 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 6000 نسخه - 130 ریال - انتخاب
5- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:فرهاد همت‌خواه ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر کتاب - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -03-5723-964 انتخاب
6- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:فرهاد همت‌خواه ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر کتاب - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 5000 نسخه - 23000 ریال - 5 -03-5723-964 انتخاب
7- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:فرهاد همت‌خواه ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر کتاب - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 5 -03-5723-964 انتخاب
8- نرمشهای کامل ورزشی برای کلیه رشته های ورزشی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - 72 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1366 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
9- نرمشهای کامل ورزشی برای کلیه رشته های ورزشی: بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1377 - 5000 نسخه - 3700 ریال - انتخاب
10- آموزش پرورش اندام توسط آرنولد
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 6000 نسخه - 9000 ریال - 0 -16-6549-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5