لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (71)
تالیف (0)
ترجمه (92)
تهران (92)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (92) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در باب حکمت زندگی
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:محمد مبشری - نیلوفر - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 0 -407-448-964-978 انتخاب
2- در باب طبیعت انسان
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:رضا ولی‌یاری - نشر مرکز - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 700 نسخه - 77000 ریال - 8 -221-213-964-978 انتخاب
3- جهان همچون اراده و تصور
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:رضا ولی‌یاری - نشر مرکز - 1094 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1394 - 700 نسخه - 658000 ریال - 5 -011-213-964-978 انتخاب
4- در باب طبیعت انسان
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:رضا ولی‌یاری ؛ مترجم:تامس‌بیلی ساندرز - نشر مرکز - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 800 نسخه - 95000 ریال - 8 -221-213-964-978 انتخاب
5- جهان و تاملات فیلسوف: گزیده‌هایی از نوشته‌های آرتور شوپنهاور
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:رضا ولی‌یاری - نشر مرکز - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 148000 ریال - 8 -953-305-964-978 انتخاب
6- در باب حکمت زندگی
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:محمد مبشری ؛ ويراستار:علی‌اصغر حداد - نیلوفر - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1650 نسخه - 140000 ریال - 0 -407-448-964-978 انتخاب
7- هنر همیشه بر حق بودن: 38 راه برای پیروزی در هنگامی که شکست خورده‌اید
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مقدمه: گریلینگ ؛ مترجم:عرفان ثابتی - ققنوس - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 4 -635-311-964-978 انتخاب
8- در باب طبیعت انسان
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:رضا ولی‌یاری ؛ مترجم:تامس‌بیلی ساندرز - نشر مرکز - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 800 نسخه - 95000 ریال - 8 -221-213-964-978 انتخاب
9- متعلقات و ملحقات: مجموعه مقالات شوپنهاور
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:رضا ولی‌یاری ؛ ويراستار: تحریریه‌ی‌نشرمرکز - نشر مرکز - 588 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 700 نسخه - 395000 ریال - 8 -247-213-964-978 انتخاب
10- ریشه‌ی چهارگان اصل دلیل کافی
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:ای. ف. جی پاین ؛ مترجم:رضا ولی‌یاری - مرکز - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1800 نسخه - 128000 ریال - 0 -214-213-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10