لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (9)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همپای جهانگردان ایرانی (سفرنامه‌نویسی در ایران، بررسی سفرنامه‌های ایرانی)
نويسنده:محمد شهری - دستور - 436 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 250000 ریال - 5 -67-5306-600-978 انتخاب
2- سرو پارسی (گزیده نظم و نثر پارسی)
نويسنده:سیدنعمت‌الله تقوی‌بهبهانی ؛ نويسنده:جواد رسولی ؛ نويسنده:محمد شهری - دستور،آهنگ قلم - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -09-5306-600-978 انتخاب
3- دستاورد (ش‍ع‍ر، داس‍ت‍ان‌، م‍ق‍ال‍ه‌)
به‌اهتمام:محمد شهری - دانشوران توس - 98 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1200 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
4- دستاورد (شعر، داستان، مقاله)
گردآورنده:محمد شهری - دانشوران توس - 104 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 نسخه - 5000 ریال - 3 -8-93080-964 انتخاب
5- دستاورد (شعر، داستان، مقاله)
گردآورنده:محمد شهری - دانشوران توس - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1200 نسخه - 5000 ریال - 8 -06-8078-964 انتخاب
6- علم عروض و قافیه (راهی ساده در فراگیری وزن و قافیه در شعر فارسی)
نويسنده:محمد شهری - دستور،ترانه - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 0 -20-5306-600-978 انتخاب
7- دستاورد (شعر، داستان، مقاله)
گردآورنده:محمد شهری - دانشوران توس - 104 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1200 نسخه - 5000 ریال - 9 -00-8078-964 انتخاب
8- دستاورد (شعر، داستان، مقاله)
گردآورنده:محمد شهری - دانشوران توس - 112 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 600 نسخه - 5000 ریال - 2 -09-8078-964 انتخاب
9- آموزش کاربردی محیط مقدماتی Sktech از نرم‌افزار کتیا
نويسنده:محمد شهری ؛ نويسنده:رویا معمار ؛ نويسنده:ابوالفضل خاکی - نبا - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -061-264-600-978 انتخاب
10- سرو پارسی (گزیده نظم و نثر پارسی)
نويسنده:سیدنعمت‌الله تقوی‌بهبهانی ؛ نويسنده:جواد رسولی ؛ نويسنده:محمد شهری - دستور،آهنگ قلم - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -68-5306-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3