لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آگاهی و استفاده مدیران از سیستم‌های اطلاعات مدیریت
نويسنده:سیدحسن جلالی‌مسلم - اندیشه نوآوران - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -65-8361-600-978 انتخاب
2- فناوری شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی ویروسی و جذب مشتری
نويسنده:سیدحسن جلالی‌مسلم - اندیشه نوآوران - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 8 -68-8361-600-978 انتخاب
3- بدنسازی حرفه‌ای
نويسنده:سیدحسن جلالی‌مسلم - اندیشه نوآوران - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 1 -70-8361-600-978 انتخاب
4- یادگیری دانش‌آموزان از طریق فناوری اطلاعات (ICT)
نويسنده:سیدحسن جلالی‌مسلم - اندیشه نوآوران - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -69-8361-600-978 انتخاب
5- آموزش جامع مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر ICDL
نويسنده:سیدحسن جلالی‌مسلم ؛ ويراستار:کامیاب کوثری - اندیشه نوآوران - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 6 -62-8361-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1