لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عناصر جنایات جنگی و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری: منابع و تفسیر
نويسنده:کنوت دورمن ؛ نويسنده:لوئیس دوسوالدبک ؛ نويسنده:روبرت کولب - مجد - 694 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 600000 ریال - 1 -145-193-600-978 انتخاب
2- عناصر جنایات جنگی و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری: منابع و تفسیر
نويسنده:کنوت دورمن ؛ نويسنده:لوئیس دوسوالدبک ؛ نويسنده:روبرت کولب - مجد - 696 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 380000 ریال - 1 -145-193-600-978 انتخاب
3- روش‌های تامین مالی و امکان‌سنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
تهيه كننده:سجاد مروتی ؛ تهيه كننده:محمدرضا قاسمی ؛ تهيه كننده:ابوطالب کاظمی - جوهر حیات - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 7 -48-8700-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1