لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عناصر جنایات جنگی و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری: منابع و تفسیر
نويسنده:کنوت دورمن ؛ نويسنده:لوئیس دوسوالدبک ؛ نويسنده:روبرت کولب - مجد - 696 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 380000 ریال - 1 -145-193-600-978 انتخاب
2- عناصر جنایات جنگی و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری: منابع و تفسیر
نويسنده:کنوت دورمن ؛ نويسنده:لوئیس دوسوالدبک ؛ نويسنده:روبرت کولب - مجد - 694 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 600000 ریال - 1 -145-193-600-978 انتخاب
3- شبیه‌سازی مولکول‌های آلی با استفاده از نرم‌افزار DS viewerPro
نويسنده:عباس رجبی‌ابهری ؛ نويسنده:زهرا محمودی - آثار نفیس - 281 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 800000 ریال - 9 -56-7964-600-978 انتخاب
4- شیمی فیزیک مقدماتی
نويسنده:زهرا محمودی ؛ نويسنده:عباس رجبی‌ابهری ؛ نويسنده:حمیدرضا صادق - آثار نفیس - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 600000 ریال - 5 -54-7964-600-978 انتخاب
5- روش‌های تامین مالی و امکان‌سنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
تهيه كننده:سجاد مروتی ؛ تهيه كننده:محمدرضا قاسمی ؛ تهيه كننده:ابوطالب کاظمی - جوهر حیات - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 7 -48-8700-600-978 انتخاب
6- آزمایشگاه مجازی شیمی با استفاده از نرم‌افزار
نويسنده:زهرا محمودی ؛ نويسنده:عباس رجبی‌ابهری ؛ نويسنده:حمیدرضا صادق - آثار نفیس - 475 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 1000000 ریال - 2 -55-7964-600-978 انتخاب
7- اما
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:زهرا محمودی - فانوس دانش ترویج کتابخوانی - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 650000 ریال - 1 -67-6484-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1