لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(166)
چاپ مجدد (75)
تالیف (241)
ترجمه (0)
تهران (45)
شهرستان (196)
كودك و نوجوان (234)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (241) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یه چیز صورتی رنگ
شاعر:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ نقاش:مریم فدایی - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 3 -00-9990-964 انتخاب
2- نی‌نی خونه‌ی ما
شاعر:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ تصويرگر:مریم فدایی - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 1 -10-9990-964-978 انتخاب
3- نی‌نی ما زرنگه
شاعر:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ نقاش:فریبا صدقی‌پور - آمیس - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 6000 نسخه - 10000 ریال - 2 -12-5419-600-978 انتخاب
4- نی‌نی می‌خواد بدونه
شاعر:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - آمیس،فرهنگ مردم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 5 -11-5419-600-978 انتخاب
5- حرف دوم:‌ ب
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ شاعر:آذر صادقیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 6 -089-386-600-978 انتخاب
6- دوست من خرسی
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - حوض نقاشی،نقش نگین - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 1 -27-8570-600-978 انتخاب
7- ماتاماتا و جوجه فاخته
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - آمیس،فرهنگ مردم - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5500 نسخه - 3000 ریال - 7 -8-90189-600-978 انتخاب
8- بابابزرگ
شاعر:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ تصويرگر:مریم فدایی ؛ گرافيست:مجید طرقی - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 6 -02-9990-964-978 انتخاب
9- عروسی خاله سوسکه
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ تصويرگر:آتنا رفائیان - فرهنگ مردم، مجموعه کتابهای دادا - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 5 -230-188-964-978 انتخاب
10- نی‌نی چه مهربونه
شاعر:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - آمیس،فرهنگ مردم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 9 -13-5419-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25