لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(159)
چاپ مجدد (0)
تالیف (158)
ترجمه (1)
تهران (159)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (159) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارزیابی خسارات ناشی از آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر
نويسنده:حمیدرضا گرگانی‌فیروزجانی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -357-453-600-978 انتخاب
2- بررسی استفاده از کنترل کننده PID در ربات فوتبالیست
نويسنده:محمدابراهیم عشوری ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - اندیشه کامیاب ایرانیان - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -414-453-600-978 انتخاب
3- توحیدباوری و بهداشت روانی
نويسنده:سیده‌معصومه طباطبایی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -340-453-600-978 انتخاب
4- جاسوسی و حقوق کیفری
نويسنده:مهدی حسینی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -320-453-600-978 انتخاب
5- نقد و بررسی احادیث کتاب نهج الفصاحه (احادیث 1201 - 1400)
نويسنده:فاطمه ساعدی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - هدف خوارزمی - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -16-6527-622-978 انتخاب
6- تاثیر عادی و استثنایی بودن دانش‌آموزان بر سلامت روان معلمین
نويسنده:راضیه رضائی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - اندیشه کامیاب ایرانیان - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 4 -486-453-600-978 انتخاب
7- بحران مالی و محافظه‌کاری
نويسنده:سمیه فرهادی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -435-453-600-978 انتخاب
8- حسن نیت در مسئولیت مدنی
نويسنده:امیرحسین حاجی‌زاده ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -477-453-600-978 انتخاب
9- مقایسه آلکسیتایمی، رفتار خودآسیبی و پردازش هیجانی در معتادین به مواد مخدر تک‌ماده‌ای و افراد بهنجار
نويسنده:رحمن کرمی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -522-453-600-978 انتخاب
10- عوامل موثر در توسعه جامعه‌شناسی سیاسی ایران
نويسنده:ناهید قیصری ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 58 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -467-453-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16