ابزار وبمستر

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (11)
تاليف (19)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (19) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- انواع آش
فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ريال - 7 -6-97269-600-978 انتخاب
2- انواع املت
فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ريال - 5 -0-97269-600-978 انتخاب
3- انواع خورشت
فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ريال - 2 -1-97580-600-978 انتخاب
4- انواع دسر
فریبا صفری - آفریدگار - 62 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ريال - 2 -1-97269-600-978 انتخاب
5- انواع بستنی
فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ريال - 9 -2-97269-600-978 انتخاب
6- انواع سس
فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ريال - 0 -5-97269-600-978 انتخاب
7- انواع سوپ
فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ريال - 0 -5-97269-600-978 انتخاب
8- انواع بستنی
فریبا صفری - آفریدگار - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 35000 ريال - 9 -2-97269-600-978 انتخاب
9- انواع آبگوشت‌
فریبا صفری - آفریدگار - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ريال - 0 -5-97269-600-978 انتخاب
10- انواع دسر
فریبا صفری - آفریدگار - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 35000 ريال - 2 -1-97269-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]