لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مجازات اسلامی: کلیات - حدود - قصاص - دیابت (مصوب 92/2/1) ...
تدوين:سیده‌لیلا نیکوزاد - دیرین - 362 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 140000 ریال - 7 -38-8401-964-978 انتخاب
2- قانون تجارت: قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) ...
تدوين:سیده‌لیلا نیکوزاد - مهرگان مبین - 376 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 5 -0-98501-600-978 انتخاب
3- قوانین خاص (حقوقی) (حقوق مدنی - آیین دادرسی مدنی - حقوق تجارت)
گردآورنده:سیده‌لیلا نیکوزاد - دیرین - 588 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 240000 ریال - 7 -70-8401-964-978 انتخاب
4- قانون تجارت: قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) ...
تدوين:سیده‌لیلا نیکوزاد - دیرین - 280 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 4 -39-8401-964-978 انتخاب
5- قانون مدني مصوب 1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدي ...
تدوين:سیده‌لیلا نیکوزاد - دیرین - 264 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 8 -73-8401-964-978 انتخاب
6- قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ...
تدوين:سیده‌لیلا نیکوزاد - دیرین - 172 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 4 -71-8401-964-978 انتخاب
7- قوانین خاص (کیفری)
تدوين:سیده‌لیلا نیکوزاد - دیرین - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 200000 ریال - 5 -74-8401-964-978 انتخاب
8- قانون آیین دادرسی کیفری شامل: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و ...
تدوين:سیده‌لیلا نیکوزاد - دیرین - 348 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 8 -02-8401-964-978 انتخاب
9- قانون آیین دادرسی کیفری
تدوين:سیده‌لیلا نیکوزاد - مهرگان - 346 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 220000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1