لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (153)
تالیف (26)
ترجمه (277)
تهران (289)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (24)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (303) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای میمون زرنگ: گزیده‌ای از قصه‌های عامیانه‌ی مردم جهان
نويسنده:ژان موزی ؛ مترجم:قاسم صنعوی - گل آذین - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 8000 ریال - 4 -02-7703-964-978 انتخاب
2- مردی که حرف می‌زند
نويسنده:ماریو وارگاس‌یوسا ؛ مترجم:قاسم صنعوی - توس - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -438-315-964-978 انتخاب
3- قصر یخ
نويسنده:تاریه وسوس ؛ مترجم:قاسم صنعوی - کتابستان مشهد - 240 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
4- مگره خشمگین می‌شود و پیپ مگره
نويسنده:ژرژ سیمنون ؛ مترجم:قاسم صنعوی - گل‌آذین - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -03-6414-600-978 انتخاب
5- انجیل‌های من
نويسنده:اریک‌امانوئل اشمیت ؛ مترجم:قاسم صنعوی - نشر ثالث - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 3 -166-380-964-978 انتخاب
6- اگر با شما سخن بگویم: عاشقانه‌هایی برای مردم
نويسنده:پابلو نرودا ؛ مترجم:قاسم صنعوی - بوتیمار - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 58000 ریال - 1 -89-9963-964-978 انتخاب
7- تاریخ روابط بین‌الملل در قرون جدید: از لوئی 14 تا 1789
نويسنده:گاستون زله ؛ مترجم:قاسم صنعوی - آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 2000 نسخه - 0 انتخاب
8- ویکتوریا
نويسنده:کنوت هامسون ؛ مترجم:قاسم صنعوی - نشر گل‌ آذین - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 964-7703-04-X انتخاب
9- خاطرات
نويسنده:سیمون‌دو بووار ؛ مترجم:قاسم صنعوی - توس - 724 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 3300 نسخه - 3 -529-315-964 انتخاب
10- یک نوع مردن
نويسنده:ماریو مونته‌فورته‌تولدو ؛ مترجم:قاسم صنعوی - نشر ثالث - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 9 -134-380-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31