لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (0)
تالیف (12)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آداب همسایه‌داری
نويسنده:محمدجواد نوری‌مطلق ؛ نويسنده:سیداحمد میراحمدی ؛ نويسنده:رضا طالبی - عابداندیش - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 0 -24-7410-600-978 انتخاب
2- آداب احترام به بزرگسالان
نويسنده:محمدجواد نوری‌مطلق ؛ نويسنده:سیداحمد میراحمدی ؛ نويسنده:رضا طالبی - عابداندیش - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 3 -23-7410-600-978 انتخاب
3- فرهنگ حیا و عفت عمومی
نويسنده:محمدجواد نوری‌مطلق ؛ نويسنده:سیداحمد میراحمدی ؛ نويسنده:رضا طالبی - عابداندیش - 192 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 0 -37-7410-600-978 انتخاب
4- خوی دا دوشن سینیق ساز ...: پیر سولطان آبدال دان شعرلر
شاعر:رضا طالبی - بخشایش - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -222-182-964-978 انتخاب
5- تجربیات عملی در نقشه‌خوانی ایستگاه‌های فشار قوی
تهيه كننده:فرهاد شبیهی ؛ تهيه كننده:جعفر نصرتیان‌اهور ؛ تهيه كننده:محمدرضا طهرانی - قدیس - 152 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 300000 ریال - 5 -01-6723-622-978 انتخاب
6- 1915 (با نگرشی بر 8 قرن تاریخ پرتنش مسلمانان و ارامنه، و نسل کشی مسلمانان): جلد اول و دوم
نويسنده:رضا طالبی - تکدرخت - 752 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 5 -41-5559-600-978 انتخاب
7- آداب کسب و کار و تجارت
نويسنده:محمدجواد نوری‌مطلق ؛ نويسنده:سیداحمد میراحمدی ؛ نويسنده:رضا طالبی - عابداندیش - 192 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 2 -20-7410-600-978 انتخاب
8- آداب دیدار از خویشاوندان
نويسنده:محمدجواد نوری‌مطلق ؛ نويسنده:سیداحمد میراحمدی ؛ نويسنده:رضا طالبی - عابداندیش - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 6 -22-7410-600-978 انتخاب
9- جهانگردی: شرکت‌های فراملیتی و هویت فرهنگی
نويسنده:فرانسوا آشه ؛ مترجم:شهناز شفیع‌خانی ؛ ويراستار:رضا طالبی - سلمان - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 8 -3-91035-964 انتخاب
10- نگرشی بر اصول بهداشت و ایمنی در آزمایشگاه
نويسنده:زکیه یزدان‌شناس ؛ نويسنده:رضا طالبی - اودیسه - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - 9 -05-6763-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2