لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (2)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تام و جری
نويسنده:بیل مثنی ؛ بازنويسي:آزیتا اسدی ؛ گرافيست:محسن فاضلی - جدیدی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -9-99182-622-978 انتخاب
2- لونی تونز
نويسنده:بیل مثنی ؛ نويسنده:جیمز دنینگ ؛ مترجم:محمدحسین فرد - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -04-6327-622-978 انتخاب
3- لونی تونز
نويسنده:بیل مثنی ؛ نويسنده:جیمز دنینگ ؛ مترجم:محمدحسین فرد - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -21-6327-622-978 انتخاب
4- تام و جری
نويسنده:بیل مثنی ؛ بازنويسي:آزیتا اسدی ؛ گرافيست:محسن فاضلی - جدیدی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 6 -9-99182-622-978 انتخاب
5- تام و جری
نويسنده:بیل مثنی ؛ بازنويسي:آزیتا اسدی ؛ گرافيست:محسن فاضلی - جدیدی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -9-99182-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1