لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (18)
تالیف (8)
ترجمه (57)
تهران (65)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (64)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان‌های اردکی
نويسنده:جو کارامنگا ؛ مترجم:امیرحسین معرفت ؛ نقاش:لوکا اوسای - همراهان جوان - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 9 -77-6474-600-978 انتخاب
2- باب اسفنجی
مترجم:محمدحسین فرد ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد ؛ گرافيست:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -24-6327-622-978 انتخاب
3- باب اسفنجی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ نويسنده:دیوید دگرانید ؛ نويسنده:اسکات رابرت - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 3000 نسخه - 185000 ریال - 7 -23-6327-622-978 انتخاب
4- بن‌تن کلاسیک
نويسنده:شالی فیش ؛ نويسنده:روبی بوش ؛ مترجم:محمدحسین فرد - همراهان جوان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 8 -42-6327-622-978 انتخاب
5- گیسو کمند
نويسنده:آلساندرو فراری ؛ نويسنده:لیز مارشام ؛ نويسنده:اسکات پترسون - همراهان جوان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -07-6327-622-978 انتخاب
6- باب اسفنجی
مترجم:محمدحسین فرد ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد ؛ گرافيست:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 5 -27-6327-622-978 انتخاب
7- لاکپشت‌های نینجا: خیزش
نويسنده:متیوکی. منینگ ؛ تصويرگر:چاد توماس ؛ مترجم:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 3000 نسخه - 185000 ریال - 6 -33-6327-622-978 انتخاب
8- دختران پفپفی قدرتمند
نويسنده:تروی لیتل ؛ مترجم:مریم خاکپاش ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 1 -86-6474-600-978 انتخاب
9- یخ‌زده
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:فاطمه فرد ؛ طراح:روزا لاباربارا - همراهان جوان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -26-6327-622-978 انتخاب
10- لاک‌پشت‌های نینجا
نويسنده:اسکات تیپتون ؛ نويسنده:دیوید تیپتون ؛ مترجم:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 3000 نسخه - 185000 ریال - 9 -16-6327-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7