لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (12)
تالیف (5)
ترجمه (16)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجرای عجیب سگی در شب
نويسنده:مارک هدن ؛ مترجم:شیلا ساسانی‌نیا ؛ ويراستار:محمدحسین عابدی - نشر افق - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 32000 ریال - 5 -203-369-964 انتخاب
2- ماجرای عجیب سگی در شب
نويسنده:مارک هدن ؛ مترجم:شیلا ساسانی‌نیا ؛ ويراستار:محمدحسین عابدی - نشر افق - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 2 -203-369-964-978 انتخاب
3- ماجرای عجیب سگی در شب
نويسنده:مارک هدن ؛ مترجم:شیلا ساسانی‌نیا ؛ ويراستار:محمدحسین عابدی - نشر افق - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 2200 نسخه - 120000 ریال - 5 -203-369-964 انتخاب
4- و تنم بودی
نويسنده:محمدحسین عابدی - سارگل - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 2 -6-92676-964 انتخاب
5- ماجرای عجیب سگی در شب
نويسنده:مارک هدن ؛ مترجم:شیلا ساسانی‌نیا ؛ ويراستار:محمدحسین عابدی - نشر افق - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 2 -203-369-964-978 انتخاب
6- ماجرای عجیب سگی در شب
نويسنده:مارک هدن ؛ مترجم:شیلا ساسانی‌نیا ؛ ويراستار:محمدحسین عابدی - موسسه نشر افق - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 33000 ریال - 5 -203-369-964 انتخاب
7- ماجرای عجیب سگی در شب
نويسنده:مارک هدن ؛ مترجم:شیلا ساسانی‌نیا ؛ ويراستار:محمدحسین عابدی - نشر افق - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 20000 نسخه - 175000 ریال - 2 -203-369-964-978 انتخاب
8- ماجرای عجیب سگی در شب
نويسنده:مارک هدن ؛ مترجم:شیلا ساسانی‌نیا ؛ ويراستار:محمدحسین عابدی - موسسه نشر افق - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 5 -203-369-964 انتخاب
9- مدیریت حفاظت و امنیت اطلاعات
مترجم:محمدحسین عابدی ؛ ويراستار:میکی کراوس ؛ ويراستار:هرولد تیپتن - انستیتو ایزایران - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 7 -012-201-964-978 انتخاب
10- ماجرای عجیب سگی در شب
نويسنده:مارک هدن ؛ مترجم:شیلا ساسانی‌نیا ؛ ويراستار:محمدحسین عابدی - نشر افق - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 5 -203-369-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3