لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
نويسنده:امین احمدی - شریف‌زاده - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 6 -41-8481-600-978 انتخاب
2- Hai Qasem, an enquiry into the memories of Haj Qasem Soleimani = حاج قاسم، جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی
نويسنده:علی اکبری‌مزدآبادی ؛ مترجم:امین احمدی ؛ ويراستار:محمد قمری - پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 800000 ریال - 0 -41-6340-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1