ابزار وبمستر

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (22)
تاليف (6)
ترجمه (33)
تهران (1)
شهرستان (38)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (11)
تعداد يافت شده (39) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات
یونس‌ا. چنگل ؛ جان.ام. سیمبالا ؛ مترجم:داود طغرایی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 95000 ريال - 1 -0539-10-964-978 انتخاب
2- هدایت حرارتی
لطیف جی‌جی ؛ مترجم:داود طغرایی ؛ مترجم:احمدرضا عظیمیان - پویش اندیشه،نگین ایران - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ريال - 7 -256-544-964-978 انتخاب
3- دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان
کلاوس هافمن ؛ استیو چیانگ ؛ مترجم:احمدرضا عظیمیان - دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر - 592 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 97000 ريال - 4 -35-6029-964-978 انتخاب
4- دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان
کلاوس هافمن ؛ استیو چیانگ ؛ مترجم:احمدرضا عظیمیان - دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 604 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 2000 نسخه - 210000 ريال - 4 -35-6029-964-978 انتخاب
5- اصول ترمودینامیک
گوردون‌جان ون‌وایلن ؛ مترجم:احمدرضا عظیمیان - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - 710 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 24000 ريال - 2 -13-6122-964 انتخاب
6- اصول ترمودینامیک
ریچاردادوین سانتگ ؛ کلاوس بورگناک ؛ گوردون‌جان ون‌وایلن - جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان - 704 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 1000 نسخه - 230000 ريال - 8 -62-6122-964-978 انتخاب
7- تئوری و طراحی ماشین‌های آبی (هیدرولیکی)
وی.پی. واساندانی ؛ مترجم:احمدرضا عظیمیان - جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان - 826 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 45000 ريال - 5 -34-6122-964 انتخاب
8- اصول ترمودینامیک
ریچاردادوین سانتگ ؛ کلاوس کلاوس ؛ گوردون‌جان ون‌وایلن - جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان - 144 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 26000 ريال - 5 -20-6122-964 انتخاب
9- اصول ترمودینامیک
ریچاردادوین سانتگ ؛ کلاوس کلاوس ؛ کلاوس بورگناک - جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان - 604 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 32000 ريال - 5 -20-6122-964 انتخاب
10- اصول ترمودینامیک
گوردون‌جان ون‌وایلن ؛ سونتاگ ؛ کلاوس بورگناک - جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان - 710 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 28000 ريال - 2 -13-6122-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]