لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (112)
تالیف (143)
ترجمه (8)
تهران (50)
شهرستان (101)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (151) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - تحسین - 236 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 30000 نسخه - 25000 ریال - 6 -25-5581-600-978 انتخاب
2- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - یاقوت - 238 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 10000 نسخه - 14000 ریال - 4 -48-7682-964 انتخاب
3- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم (غیرحضوری): راه و رسم بندگی
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - بنیاد قرآن و عترت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - 88 صفحه - جلد 11 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 25000 نسخه - 6 -3173-06-964 انتخاب
4- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - تحسین - 240 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 29 سال 1395 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 6 -25-5581-600-978 انتخاب
5- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - یاقوت - 234 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 10000 نسخه - 20000 ریال - 4 -48-7682-964 انتخاب
6- زبان قرآن ویژه آموزش تکمیلی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - تحسین - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -06-5581-600-978 انتخاب
7- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - تحسین - 240 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1394 - 10000 نسخه - 50000 ریال - 6 -25-5581-600-978 انتخاب
8- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی ؛ مقدمه:ابوالفضل علامی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 28 سال 1397 - 5000 نسخه - 72500 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
9- راهنمای آموزش غیرحضوری ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - بنیاد قرآن و عترت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 نسخه - انتخاب
10- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - تحسین - 240 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 6 -25-5581-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16