لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (114)
تالیف (145)
ترجمه (8)
تهران (50)
شهرستان (103)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (153) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آداب تلاوت قرآن
نويسنده:ابوالفضل علامی - موسسه انتشارات حضور - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 4 -80-6272-964-978 انتخاب
2- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - یاقوت - 264 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 16000 ریال - 6 -50-7682-964 انتخاب
3- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - تحسین - 236 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 30000 نسخه - 25000 ریال - 6 -25-5581-600-978 انتخاب
4- راهنمای آموزش غیرحضوری ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - بنیاد قرآن و عترت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 نسخه - انتخاب
5- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - تحسین - 240 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1394 - 10000 نسخه - 50000 ریال - 6 -25-5581-600-978 انتخاب
6- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم (غیرحضوری): راه و رسم بندگی
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - بنیاد قرآن و عترت - 88 صفحه - جلد 11 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1800 نسخه - انتخاب
7- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - تحسین - 236 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 نسخه - 25000 ریال - 2 -23-5581-600-978 انتخاب
8- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - یاقوت - 264 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 10000 نسخه - 22000 ریال - 6 -50-7682-964 انتخاب
9- زبان و معارف قرآن (2): ویژه آموزش تکمیلی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - تحسین - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -06-5581-600-978 انتخاب
10- آموزش غیرحضوری ترجمه و مفاهیم قرآن کریم: اخلاق
نويسنده:سیدهادی محدث ؛ نويسنده:حمید صفارهرندی ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - بنیاد قرآن و عترت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - 88 صفحه - جلد 12 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 30000 نسخه - 0 -3971-06-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16