لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (42)
تالیف (0)
ترجمه (62)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هرگز، مگو هرگز!: عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
نويسنده:برتولت برشت ؛ مقدمه:هانا آرنت ؛ مترجم:علی عبداللهی - گل آذین - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 6 -40-7703-964-978 انتخاب
2- توتالیتاریسم
نويسنده:هانا آرنت ؛ مترجم:محسن ثلاثی - ثالث - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 1 -371-380-964-978 انتخاب
3- هرگز، مگو هرگز!: عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
نويسنده:برتولت برشت ؛ مقدمه:هانا آرنت ؛ مترجم:علی عبداللهی - گل آذین - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 6 -40-7703-964-978 انتخاب
4- درباره توتالیتاریسم
نويسنده:هربرت اسپیرو ؛ نويسنده:جفری پریجر ؛ نويسنده:لوچینو پلیکانی - پردیس دانش - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 1 -7-96777-964 انتخاب
5- هرگز، مگو هرگز!: عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
نويسنده:برتولت برشت ؛ مقدمه:هانا آرنت ؛ مترجم:علی عبداللهی - گل آذین - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 6 -40-7703-964-978 انتخاب
6- وضع بشر
نويسنده:هانا آرنت ؛ مترجم:مسعود علیا - ققنوس - 490 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1650 نسخه - 160000 ریال - 6 -912-311-964-978 انتخاب
7- وضع بشر
نويسنده:هانا آرنت ؛ مترجم:مسعود علیا - ققنوس - 488 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1396 - 990 نسخه - 390000 ریال - 6 -912-311-964-978 انتخاب
8- حیات ذهن: تفکر
نويسنده:هانا آرنت ؛ مترجم:مسعود علیا - ققنوس - 324 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 1 -004-278-600-978 انتخاب
9- هرگز، مگو هرگز!: عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
نويسنده:برتولت برشت ؛ مقدمه:هانا آرنت ؛ مترجم:علی عبداللهی - گل آذین - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 6 -40-7703-964-978 انتخاب
10- انقلاب
نويسنده:هانا آرنت ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - خوارزمی - 404 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1384 - 5500 نسخه - 30000 ریال - 3 -026-487-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7