لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علوم اعصاب، کاوشی در مغز
نويسنده:مارک‌اف. بیر ؛ نويسنده:بری‌دبلیو. کانزز ؛ نويسنده:مایکل‌ای. پارادیسو - ترخون - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 2 -82-8873-600-978 انتخاب
2- راز دل: کلیات اشعار ابراهیم رضاخانی‌کرمانشاهی "رضا"
شاعر:ابراهیم رضاخانی ؛ ويراستار:مرتضی مرادی - ماهتاب غرب - 386 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 9 -00-6193-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1