لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (8)
تالیف (14)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پوست و مو
نويسنده:محمود عنبرانی - نشر نیکا - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
2- چگونه پنیر بسازیم
نويسنده:محمود عنبرانی - نشر نیکا - 40 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
3- زعفران: طلای قرمز
نويسنده:محمود عنبرانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3000 نسخه - 800 ریال - 9 -110-444-964 انتخاب
4- زرشک و عناب (تبرخون) دو عقیق رخشان صحراهای خراسان
نويسنده:محمود عنبرانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 1200 ریال - 0 -106-444-964 انتخاب
5- درخت طلا و ابریشم
نويسنده:محمود عنبرانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3000 نسخه - 1500 ریال - 7 -111-444-964 انتخاب
6- ویژگیهای غذایی و دارویی سیر و پیاز
نويسنده:محمود عنبرانی - شهیدی پور - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 1 -07-6526-964 انتخاب
7- ویژگیهای غذایی و دارویی سیر و پیاز
نويسنده:محمود عنبرانی - مولوی - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 1 -11-6161-964 انتخاب
8- بی‌درد کیست؟: درد عشق
نويسنده:مهدی بنایی ؛ ويراستار:محمود عنبرانی - واژگان خرد - 168 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 19990 ریال - 964-95786-5-X انتخاب
9- درخت طلا و ابریشم
نويسنده:محمود عنبرانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 63 صفحه - 3000 نسخه - 390 ریال - انتخاب
10- سیمای پزشکی عملیات نظامی در سرما
نويسنده:کنت‌بی. پاندولف ؛ نويسنده:آر.آی. بر ؛ مترجم:پروین عنبرانی - شبنم دانش - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 140000 ریال - 2 -52-7124-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2