لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه شعر ورینه شامل سه دفتر: ورینه (91 - 1390)، جنون زیبا (89 - 1388)، همه چیز منظم است الی من (88 - 1376)
شاعر:بختیار منصوری - ماهتاب غرب - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 5 -08-6193-622-978 انتخاب
2- داستان کوتاه خودکشی
نويسنده:بختیار منصوری - ماهتاب غرب - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -15-6193-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1