لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز دل: کلیات اشعار ابراهیم رضاخانی‌کرمانشاهی "رضا"
شاعر:ابراهیم رضاخانی ؛ ويراستار:مرتضی مرادی - ماهتاب غرب - 386 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 9 -00-6193-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1