لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(64)
چاپ مجدد (55)
تالیف (1)
ترجمه (118)
تهران (118)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - 264 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 9 -254-200-600-978 انتخاب
2- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - 538 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 2200 نسخه - 350000 ریال - 5 -249-200-600-978 انتخاب
3- فیزیولوژی پزشکی (گایتون و هال) 2016
مترجم:ناصر احمدی‌اصل ؛ مترجم:علی پورمتعبد ؛ مترجم:محمدکاظم غریب‌ناصری - ابن سینا - 728 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 400000 ریال - 8 -59-7939-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی پزشکی (گایتون و هال) 2016
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:ناصر احمدی‌اصل - ابن سینا - 764 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 2200 نسخه - 800000 ریال - 7 -43-7939-600-978 انتخاب
5- هندبوک طب داخلی ماساچوست
نويسنده:مارک‌اس. ساباتین ؛ زيرنظر:منوچهر قارونی ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ابن سینا - 762 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 4 -02-7939-600-978 انتخاب
6- درسنامه پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث: چشم و گوش
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برندا بر ؛ مترجم:کامران کلباسی - ارجمند - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 11000 ریال - 1 -94-6095-964 انتخاب
7- بیوشیمی بالینی
نويسنده:توماس دولین ؛ مقدمه:ابوالفضل گلستانی ؛ مترجم:رامین رفیعی - ارزنده - 1138 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 298000 ریال - 3 -0-90897-600-978 انتخاب
8- انگل‌شناسی پزشکی مارکل 2006
نويسنده:دیوید جان ؛ نويسنده:ویلیام پتری ؛ مترجم:محسن ارجمند - ارجمند - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1100 نسخه - 79000 ریال - 6 -055-496-964 انتخاب
9- آسیب‌شناسی پایه (اختصاصی)
نويسنده:وینی کومار ؛ نويسنده:رمزی‌اس. کاترن ؛ نويسنده:استنلی‌لئونارد رابینز - ارجمند - 664 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 29000 ریال - 9 -5-90130-964 انتخاب
10- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - 216 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 200000 ریال - 7 -258-200-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12