لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آغازی برای پرواز: شیوه دعوت به نماز در فرزندان
نويسنده:سیدعلیرضا تراشیون ؛ ويراستار:فاضل حسینی - دفتر نشر معارف - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 6 -010-441-600-978 انتخاب
2- خانه‌ای مثل بهشت
نويسنده:سیدعلیرضا تراشیون - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌) - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3000 نسخه - 250000 ریال - 4 -267-441-600-978 انتخاب
3- سواد رسانه‌ای
نويسنده:سیدعلیرضا تراشیون ؛ ويراستار:مرتضی بهرامی - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -208-441-600-978 انتخاب
4- خانه‌ای مثل بهشت
نويسنده:سیدعلیرضا تراشیون - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3000 نسخه - 250000 ریال - 4 -267-441-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1