ابزار وبمستر

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (34)
تاليف (55)
ترجمه (1)
تهران (54)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (56) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- خویش‌کاوی ایرانیان در دوران مدرن
مقصود فراستخواه ؛ محمدرضا جوادی‌یگانه ؛ سعیده زادقناد - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 60000 ريال - 8 -021-452-600-978 انتخاب
2- ما ایرانیان: زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی
مقصود فراستخواه ؛ ويراستار:فیروزه درشتی - نشر نی - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ريال - 0 -421-185-964-978 انتخاب
3- ما ایرانیان: زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی
مقصود فراستخواه ؛ ويراستار:فیروزه درشتی - نشر نی - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ريال - 0 -421-185-964-978 انتخاب
4- ما ایرانیان: زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی
مقصود فراستخواه ؛ ويراستار:فیروزه درشتی - نشر نی - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ريال - 0 -421-185-964-978 انتخاب
5- زبان قرآن
مقصود فراستخواه - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 6500 ريال - 4 -060-445-964 انتخاب
6- زبان قرآن
مقصود فراستخواه - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 1 -229-121-600-978 انتخاب
7- ما ایرانیان: زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی
مقصود فراستخواه ؛ ويراستار:فیروزه درشتی - نشر نی - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ريال - 0 -421-185-964-978 انتخاب
8- سرآغاز نواندیشی معاصر (دینی و غیر دینی) تاریخچه پیدایی و برآمدن اندیشه نوین "دینی و غیردینی" ...
مقصود فراستخواه - شرکت سهامی انتشار - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 2000 نسخه - 12500 ريال - 6 -07-5735-964 انتخاب
9- نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی
عباس بازرگان‌هرندی ؛ مقصود فراستخواه - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 230000 ريال - 3 -0401-02-600-978 انتخاب
10- ما ایرانیان: زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی
مقصود فراستخواه ؛ ويراستار:فیروزه درشتی - نشر نی - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ريال - 0 -421-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]