لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (36)
تالیف (57)
ترجمه (1)
تهران (56)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گاه و بی‌گاهی دانشگاه در ایران: مباحثی نو و انتقادی در باب دانشگاه‌پژوهی، مطالعات علم و آموزش عالی
نويسنده:مقصود فراستخواه - آگاه - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 550 نسخه - 240000 ریال - 1 -379-416-964-978 انتخاب
2- زبان قرآن
نويسنده:مقصود فراستخواه - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -229-121-600-978 انتخاب
3- سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران: بررسی تاریخی آموزش عالی و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موثر بر آن
نويسنده:مقصود فراستخواه - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - 784 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 125000 ریال - 8 -750-317-964-978 انتخاب
4- روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر "نظریه‌ی برپایه" (گراندد تئوری GTM)
نويسنده:مقصود فراستخواه - آگاه - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 550 نسخه - 140000 ریال - 4 -365-416-964-978 انتخاب
5- ما ایرانیان: زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی
نويسنده:مقصود فراستخواه ؛ ويراستار:فیروزه درشتی - نشر نی - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -421-185-964-978 انتخاب
6- نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی
نويسنده:عباس بازرگان‌هرندی ؛ نويسنده:مقصود فراستخواه - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 230000 ریال - 3 -0401-02-600-978 انتخاب
7- سرآغاز نواندیشی معاصر (دینی و غیر دینی) تاریخچه پیدایی و برآمدن اندیشه نوین "دینی و غیردینی" ...
نويسنده:مقصود فراستخواه - شرکت سهامی انتشار - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 2000 نسخه - 97500 ریال - 2 -07-5735-964-978 انتخاب
8- ما ایرانیان: زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی
نويسنده:مقصود فراستخواه ؛ ويراستار:فیروزه درشتی - نشر نی - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -421-185-964-978 انتخاب
9- روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر "نظریه‌ی برپایه" (گراندد تئوری GTM)
نويسنده:مقصود فراستخواه - آگاه - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 550 نسخه - 220000 ریال - 4 -365-416-964-978 انتخاب
10- ما ایرانیان: زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی
نويسنده:مقصود فراستخواه ؛ ويراستار:فیروزه درشتی - نشر نی - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -421-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6