لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (185)
تالیف (211)
ترجمه (40)
تهران (246)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (200)

تعداد یافت شده (251) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حرکات اصلاحی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ ويراستار:خسرو ابراهیم - دانشگاه پیام نور - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 3000 نسخه - 39000 ریال - 1 -806-455-964-978 انتخاب
2- آناتومی حرکتی و تواناییهای ورزشی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:رولف ویرهد ؛ مترجم:ابوالفضل فراهانی ؛ مترجم:سیدصدرالدین شجاع‌الدین - دانشگاه پیام نور - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 16600 ریال - 9 -902-455-964 انتخاب
3- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:مهرعلی همتی‌نژاد ؛ نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ ويراستار:ابوالفضل فراهانی - دانشگاه پیام نور - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 8000 نسخه - 11800 ریال - 0 -051-387-964 انتخاب
4- مدیریت بازاریابی ورزشی (کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش)
نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ نويسنده:لیلا قربانی‌قهفرخی ؛ ويراستار:حمید قاسمی - دانشگاه پیام نور - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -0268-14-964-978 انتخاب
5- اصول آموزش فوتبال (1): رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
نويسنده:قدرت‌الله باقری‌راغب ؛ ويراستار:ابوالفضل فراهانی ؛ ويراستار:علی صلح‌جو - دانشگاه پیام نور - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 88000 ریال - 2 -841-455-964-978 انتخاب
6- حرکات اصلاحی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ ويراستار:خسرو ابراهیم - دانشگاه پیام نور - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 1 -806-455-964-978 انتخاب
7- تئوری‌های سازمان و مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشی (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ ويراستار:عباس خدایاری - دانشگاه پیام نور - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 1 -0098-14-964-978 انتخاب
8- آشنایی با پایگاه‌های معتبر علمی و روش‌های جستجوی اطلاعات
نويسنده:نازنین راسخ ؛ نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ نويسنده:صدیقه اسلامی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 269000 ریال - 6 -229-355-600-978 انتخاب
9- تابلوهای راهنما
نويسنده:ابوالفضل فراهانی - ابداع - 30 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 3 -6-95315-622-978 انتخاب
10- سیاست و روابط بین‌الملل در ورزش
نويسنده:کیوان شعبانی‌مقدم ؛ نويسنده:ابوالفضل فراهانی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 340000 ریال - 2 -834-102-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26