لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (175)
تالیف (4)
ترجمه (201)
تهران (205)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (205) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داشتن، یا، بودن؟
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:اکبر تبریزی - فیروزه - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 1000 نسخه - 23000 ریال - 5 -08-6542-964 انتخاب
2- بنام زندگی
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:اکبر تبریزی - فیروزه - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 9 -09-6542-964-978 انتخاب
3- جامعه سالم
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:اکبر تبریزی - بهجت - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1500 نسخه - 65000 ریال - 8 -92-6671-964-978 انتخاب
4- سرشت راستین انسان
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:فیروز جاوید - اختران - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 7 -06-8897-964-978 انتخاب
5- بنام زندگی
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:اکبر تبریزی - فیروزه - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 1100 نسخه - 24000 ریال - 9 -09-6542-964-978 انتخاب
6- روانکاوی و دین
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:آرسن نظریان - مروارید - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 440 نسخه - 190000 ریال - 4 -01-5881-964-978 انتخاب
7- هنر عشق ورزیدن
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:سعدالله علیزاده - گلشایی - 190 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 225 ریال - انتخاب
8- فراسوی زنجیرهای پندار
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:بهزاد برکت - پای‌ژه - 188 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 250 ریال - انتخاب
9- آناتومی ویرانسازی انسان (پرخاشجویی و ویرانسازی)
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:احمد صبوری - آشیان - 640 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -27-7518-964 انتخاب
10- 1984
نويسنده:جورج اورول ؛ مقدمه:اریک فروم ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - مجید،به‌سخن - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 1700 نسخه - 280000 ریال - 7 -064-453-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21