لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (11)
تالیف (1)
ترجمه (20)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شش‌ها و تنفس
نويسنده:برایان وارد ؛ مترجم:کتایون صدرنیا ؛ ويراستار:ر. فرهنگ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 20000 نسخه - 3700 ریال - 0 -568-432-964 انتخاب
2- برندگان جایزه
نويسنده:کارلوس باسکتز ؛ مترجم:پریناز میرزاحکمتی ؛ ويراستار:ر. فرهنگ - ساز و کار - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 11000 نسخه - 2000 ریال - 2 -01-6920-964 انتخاب
3- خزان برگک
نويسنده:لئو بوسکالیا ؛ مترجم:ر. فرهنگ ؛ نقاش:ایرج خان‌باباپور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 21000 ریال - 7 -0503-01-600-978 انتخاب
4- شش‌ها و تنفس
نويسنده:برایان وارد ؛ مترجم:کتایون صدرنیا ؛ ويراستار:ر. فرهنگ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -568-432-964-978 انتخاب
5- جوجه و تخم‌مرغ
نويسنده:کریستین بک ؛ نويسنده:جونز اولسن ؛ مترجم:ر. فرهنگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 3000 نسخه - 1800 ریال - 8 -037-430-964 انتخاب
6- خزان برگک
نويسنده:لئو بوسکالیا ؛ مترجم:ر. فرهنگ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 32 صفحه - چاپ 2 سال 1374 - 25000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
7- موش کوچولو، کجا بودی؟
نويسنده:لئو لیونی ؛ مترجم:ر. فرهنگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 4 -235-430-964 انتخاب
8- سرگرمی و تردستی: خطاهای بینایی را به بازی تبدیل کنیم
نويسنده:ریچارد چرچیل ؛ مترجم:ر. فرهنگ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 15000 نسخه - 2300 ریال - انتخاب
9- خورشید، ستارگان، و سیارات
نويسنده:تام استیسی ؛ مترجم:کتایون صدرنیا ؛ ويراستار:ر. فرهنگ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 20000 نسخه - 3200 ریال - 5 -591-432-964 انتخاب
10- شب چرا تاریک است؟
نويسنده:سوفی تهتا ؛ مترجم:ر. فرهنگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 1900 ریال - 1 -360-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3