لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (23)
تالیف (11)
ترجمه (39)
تهران (47)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دائو د جینگ: کتاب طریقت و فضیلت
نويسنده: لائودسو ؛ مترجم:سودابه فضایلی - ادیان - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 7 -67-2908-964-978 انتخاب
2- بهشت کوچکی روی زمین: شعر، نمایش، گفتگو ...
نويسنده:تادئوش روژویچ ؛ مترجم:سودابه فضایلی - افراز - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 135000 ریال - 5 -024-326-600-978 انتخاب
3- فرهنگ نمادها: اساطیر، رویاها، رسوم، ایماء و اشاره، اشکال و قوالب، چهره‌ها، رنگها، اعداد: از حرف "ل" تا "ی"
نويسنده:ژان‌ژاک شوالیه ؛ نويسنده:آلن گربران ؛ مترجم:سودابه فضایلی - جیحون - 744 صفحه - جلد 5 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 135000 ریال - 5 -087-515-964-978 انتخاب
4- راز شکسپیر
نويسنده:مارتین لینگز ؛ مترجم:سودابه فضایلی - نشر قطره - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 200 نسخه - 190000 ریال - 9 -244-341-964-978 انتخاب
5- حکایت گل‌های رازیان
نويسنده:سودابه فضایلی - نقره - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 1 -0-96136-600-978 انتخاب
6- راز شکسپیر
نويسنده:مارتین لینگز ؛ مترجم:سودابه فضایلی - نشر قطره - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 200 نسخه - 210000 ریال - 9 -244-341-964-978 انتخاب
7- خاطرات مرگ: یک پژوهش پزشکی
نويسنده:مایکل‌بی. سابوم ؛ مترجم:سودابه فضایلی - زرین - 430 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 6000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
8- پژوهشی در ایده‌ها، انسان‌ها و رویدادها در ادیان عهد باستان
نويسنده:اس.جی.اف براندن ؛ مترجم:سودابه فضایلی - دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب - 752 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 155000 ریال - 7 -98-8090-964-978 انتخاب
9- حکایت گل‌های رازیان
نويسنده:سودابه فضایلی - نقره - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 1 -0-96136-600-978 انتخاب
10- عاشقانه‌ها: گزینه‌ای از گفتارهای یار عاشقان
نويسنده:سودابه فضایلی - جیحون - 112 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 5 -061-515-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5