لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (3)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های مردم فارس
گردآورنده:ابوالقاسم فقیری - نوید - 248 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 26500 ریال - 5 -542-358-964 انتخاب
2- مردی که به حراج رفت: (مجموعه داستان)
نويسنده:ابوالقاسم فقیری ؛ ويراستار:حسن یونسی - تکا (توسعه کتاب ایران) - 374 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 5 -65-5100-600-978 انتخاب
3- بارونی
نويسنده:ابوالقاسم فقیری - نوید شیراز - 223 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 3000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
4- سیری در ترانه‌های محلی با تکیه به: "گوشه‌هائی از ترانه‌های محلی فارس"
گردآورنده:ابوالقاسم فقیری - نوید شیراز - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -326-358-964 انتخاب
5- باورهای سرزمین مادری‌ام
گردآورنده:ابوالقاسم فقیری - نوید شیراز - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 48000 ریال - 9 -864-358-964-978 انتخاب
6- واسونک‌های شیرازی: و روایت‌هایی از فرهنگ مردم فارس
نويسنده:ابوالقاسم فقیری - دانشنامه فارس - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 7 -13-5554-600-978 انتخاب
7- قصه‌های مردم فارس
گردآورنده:ابوالقاسم فقیری - ادیب مصطفوی - 264 صفحه - (در2جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 7 -80-6142-600-978 انتخاب
8- مردی که به حراج رفت: (مجموعه داستان)
نويسنده:ابوالقاسم فقیری ؛ ويراستار:حسن یونسی - تکا (توسعه کتاب ایران) - 376 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 5 -65-5100-600-978 انتخاب
9- من ننه پیرزن و عمو نوروز
نويسنده:ابوالقاسم فقیری - نوید شیراز - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 3 -266-358-964 انتخاب
10- شیراز و دلمشغولی‌های من: زندگی خودنوشت
نويسنده:ابوالقاسم فقیری - سته‌بان - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 100000 ریال - 4 -37-7975-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2