لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (3)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جسارتهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران
نويسنده: جمعی از نویسندگان ؛ ويراستار:سارا بقایی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200 نسخه - 180000 ریال - 5 -054-226-622-978 انتخاب
2- دانشگاه بوم‌شناختی: آرمان شهری دست‌یافتنی
نويسنده:رونالد بارنت ؛ ويراستار:سارا بقایی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 454 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 540000 ریال - 1 -007-226-622-978 انتخاب
3- آموزش سواد زیست‌محیطی در میانه محوطه‌های دانشگاهی و برنامه‌های درسی
نويسنده:هیتر ال‌رینولدز ؛ نويسنده:ادوارداس. براندیزیو ؛ نويسنده:جنیفرمتا رابینسون - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 388 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200 نسخه - 500000 ریال - 1 -010-226-622-978 انتخاب
4- آموزش سواد زیست‌محیطی در میانه محوطه‌های دانشگاهی و برنامه‌های درسی
ويراستار:هیترال. رندلز ؛ ويراستار:ادوارداس. براندیزیو ؛ ويراستار:جنیفرمتا رابینسون - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 388 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200 نسخه - 500000 ریال - 1 -010-226-622-978 انتخاب
5- مراد و مقصود از دانشگاه چیست؟
نويسنده:استفان کولینی ؛ مترجم:آریا متین ؛ مترجم:ایمان بحیرایی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200 نسخه - 460000 ریال - 3 -003-226-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1