لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارمغان سرخ
شاعر:محمدحسین صحبت‌زاده - حبیب - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 100000 ریال - 5 -54-7117-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1