لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (87)
تالیف (15)
ترجمه (121)
تهران (136)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (136) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اخلاق در فلسفه کانت
نويسنده:راجر سالیوان ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - طرح نو - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 0 -04-7134-964-978 انتخاب
2- گریز از آزادی
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - مروارید - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 1200 نسخه - 17000 ریال - 2 -84-6026-964 انتخاب
3- جامعه باز و دشمنان آن
نويسنده:کارل‌ریموند پوپر ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - خوارزمی - 1402 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1384 - 7700 نسخه - 80000 ریال - 3 -012-487-964 انتخاب
4- گریز از آزادی
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - مروارید - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1381 - 2200 نسخه - 19000 ریال - 0 -85-6026-964 انتخاب
5- فلسفه و جامعه و سیاست
تهيه و تنظيم:عزت‌الله فولادوند - نشر ماهی - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 3 -77-9971-964-978 انتخاب
6- خشونت و اندیشه‌هایی درباره سیاست و انقلاب
نويسنده:هانا آرنت ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - خوارزمی - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 3300 نسخه - 150000 ریال - 1 -148-487-964-978 انتخاب
7- ماکیاولی
نويسنده:کوئنتین اسکینر ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - طرح نو - 163 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 1700 ریال - انتخاب
8- زندگینامه فلسفی من
نويسنده:کارل هسپرس ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - نشر و پژوهش فرزان روز - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
9- ایده‌ئولوژی
نويسنده:جان پلامناتز ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -180-121-600-978 انتخاب
10- برج‌فرازان
نويسنده:بارباراورتهایم تاکمن ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - سخن - 1088 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 59000 ریال - 964-6961-86-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14